Historie společnosti FORMTISK  začíná v roce 1950, kdy  vzniká  brněnská pobočka  tehdy státního podniku SVÉPOMOC Praha .Hlavním čínností podniku bylo vydávání, tisk a distribuce tiskopisů pro zěmědělský sektor české republiky. 

Po roce 1989 se majitelem stává společnost Montované stavby a.s. Brno a pobočka se přejmenovává  na FORMTISK.

V roce 2004 společnost Montované staby prodávají tuto pobočku a od 1.1 2005 vzniká firma FORMTISK s.r.o.  jejímž jednatelem je Ing. Petr Hradečný.

Stěhujeme se!